Welcome to Monkey store

Үйлчилгээний нөхцөл

monkey.mn онлайн худалдааны сайтад бүртгүүлэх тухай
Та monkey.mn онлайн худалдааны системээс бараа бүтээгдэхүүн захиалах болон худалдан авалт хийхийн тулд зайлшгүй бүртгүүлэх шаардлагатай.
Нүүрийн баруун дээд буланд байршиж байгаа нэвтрэх хэсэг дээр дарж нэвтрэх болон бүртгүүлэх гэсэн сонголтын аль нэгийг сонгож бүртгүүлнэ. 
Хэрэглэгч monkey.mn-д бүртгүүлэх үед цахим шуудангийн хаяг болон хэрэглэгчийн үүсгэсэн нууц үг системд хадгалагдана.
Хэрэглэгчийн оруулсан нууц үгийг систем шифрлэн кодчилж хадгалах тул хэрэглэгчээс өөр хүн нууц үгийг мэдэх боломжгүй.