Welcome to Monkey store

Асуулт, хариултбарааг буцаах, бараа гэмтэлтэй ирсэн тохиолдолд яах вэ?
Захиалгаар ирэх барааг худалдаж авах:
Таны захиалсан барааны загвар зөрсөн, гэмтэлтэй байсан тохиолдолд monkey.mn цахим худалдааны систем нь тус барааг солиулах сонголтыг олгох болно. 
Та захиалга хийхдээ тус системд байгаа барааны дэлгэрэнгүй танилцуулга, мэдээллийг сайтар судлах зайлшгүй шаардлагатай юм.
Барааны талаар бүрэн мэдээлэл аваагүйгээс болж захиалга хүргэгдэн ирсний дараа захиалгыг буцаах хүсэлтийг monkey.mn худалдааны систем хүлээн авах, барааг буцаах боломжгүй юм. 
Бэлэн барааг худалдан авах:
monkey.mn системээс захиалга хийж төлбөрийг бүрэн гүйцэтгэсэн өдөр, цагаас хойш 24-72 цагийн дотор нийлүүлнэ.
Барааг буцаах:
Хэрэглэгч худалдан авсан барааг хүлээн авсан бол буцаах боломжгүй. 
Барааг Солиулах:
Захиалсан барааг хэрэглэгч өөр бараагаар зөрүүг тооцон солиулах тохиолдолд 24 цагийн дотор monkey.mn-тэй холбогдож очиж өөрийн биеэр солиулах боломжтой.
Хэрвээ уг бараа нь нийлүүлтэнд байхгүй бол солих боломжгүй болно.
Эсхүл хэрэглэгч тус барааг ирэхийг хүлээх нөхцөл байдлыг хүлээн зөвшөөрч байвал солиулах боломж бүрдэнэ.