Welcome to Monkey store

Төлбөр төлөх

Та захиалга хийж баталгаажуулсны дараа цахим хэлбэрээр захиалгын мэдээлэл авна. Мөн monkey.mn худалдааны систем нь захиалгыг баталгаажуулж байх хугацаанд захиалгын нийт дүн, төлбөр гүйцэтгэх хэлбэр, төлбөр хүлээн авагч байгууллагын нэр, дансны дугаар зэргийг танд ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэнэ.

Захиалга бүр дахин давтагдашгүй захиалгын дугаартай байх бөгөөд миний бүртгэл хэсэгт захиалгын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл харагдана. Төлбөрийг шилжүүлэхдээ системд заагдсан зааврыг зайлшгүй дагах шаардлагатай гэдгийг анхаарна уу.

monkey.mn цахим худалдааны систем нь захиалгын нийт үнийн дүнг 100 хувь урьдчилан хүлээн авснаар баталгааждаг. monkey.mn худалдааны систем нь захиалга хийгдсэн ч төлбөр баталгаажаагүй тохиолдолд таны захиалсан бараа агуулахаас хасагдахгүйгээр өөр хүн түрүүлэн худалдан авах боломжтойг анхаарна уу.
Таны захиалгын төлбөр гүйцэтгэгдсэн бол тус захиалгыг болих, цуцлах ямар нэгэн боломжгүй болно.